15 Dự án
800.000.000 VNĐ
3 Phòng ngủ
1 Phòng tắm
1 Nhà để xe
2.500.000.000 VNĐ
2.200.000.000 VNĐ
2.050.000.000 VNĐ
1.850.000.000 VNĐ