8 Dự án
2.500.000.000 VNĐ
2.200.000.000 VNĐ
1.500.000.000 VNĐ
6 Phòng ngủ
2 Phòng tắm
1 Nhà để xe