5 Dự án
800.000.000 VNĐ
3 Phòng ngủ
1 Phòng tắm
1 Nhà để xe
1.500.000.000 VNĐ
6 Phòng ngủ
2 Phòng tắm
1 Nhà để xe