Câu chuyện tuyệt vời của chúng tôi

Hưng Thịnh Estates bắt đầu vào tháng 5 năm 2002 trong nỗ lực thay đổi hoạt động tiếp thị bất động sản cũ của thị trường, kết nối khách hàng và công ty với nhau dễ dàng hơn qua các công cụ marketing, thông tin mạng xã hội và các tiện ích khác.

Với sự hợp tác này, khách hàng của chúng tôi không chỉ được hưởng lợi từ những chính sách mới nhất của công ty, kịp thời nắm bắt thông tin và giúp khách hàng có nhiều cơ hội đầu tư được tốt hơn.