6 Dự án
800.000.000 VNĐ
3 Phòng ngủ
1 Phòng tắm
1 Nhà để xe
1.850.000.000 VNĐ